Tien wijsheden om Over Winnaar zijn als zakenpartners

Een stevige dialoog over 10 zaken die met elkaar de meerwaarde van samen werken bepalen

 

Samen sterk ondernemen:

Het kiezen van een geschikte zakenpartner vergt kennis, kunde en wijsheid. Het stellen van de ‘juiste’ vragen is daar één van. Succes vol samen werken begint met het voeren van een stevige dialoog vanuit het hart. Zie hier een top tien aan wijsheden voor het aangaan, hebben en houden van gezonde zakenrelaties.

Wilt u zaken zeker weten? Doe dan de www.zakenpartnertest.nl

 


 

1.      Formuleer vanuit eenzelfde levensovertuiging het gezamenlijke bedrijfsdoel met daarbij een
         heldere visie en een stevige strategie;

         Een stevige koers bepaalt u vanuit eenzelfde fundament. Een goed kompas is een wijs bedrijfsplan.
         Besteed hier voldoende tijd en aandacht aan.

2.      Maak duidelijke afspraken over onderlinge rollen, taken en mandaten;
         Aanvullende karakters en competenties dragen bij tot een succesvolle samenwerking. Weten wie waar
         over gaat geeft helderheid binnen de samenwerking en naar
 buiten toe.

3.      Formuleer een duidelijke route voor het nemen van beslissingen;
         Ondernemen is kiezen. Bepaal bij de aanvang van de samenwerking welke zaken met
         unanieme instemming of een mandaat of langs andere weg worden besloten.

4.      Bepaal samen wat de stijl, vorm en inhoud wordt van onderlinge en externe communicatie;
         Naast een goede pr-marketing strategie is het ook essentieel om met elkaar te bepalen welke zaken
         mondeling of schriftelijk worden gecommuniceerd en met welke frequentie.

5.      Bepaal welke ingrediënten nodig zijn om te komen tot een stevige bedrijfscode;
         Hanteert u de bedrijfscode puur intern of is het een belangrijke tool in uw propositie?
         Onderscheid u zich van de markt of conformeert u zich aan geldende normen?

6.      Stel met elkaar een huishoudelijk regelement op;
         Door aan de voorkant te bepalen wat de dagelijkse gang van zaken moet zijn binnen uw
         samenwerking worden ‘aannames’ expliciet gemaakte wederzijdse afspraken.

7.      Onderzoek welke ethische kwesties vastgelegd moeten worden en wat MVO betekent;
         In tijden waar grenzen ook op ethisch-moreel vlak vervagen geeft een goede dialoog en bijbehorende
         afspraken over dergelijke onderwerpen een duidelijke koers weer.

8.      Bedenk op welke wijze het klachtenprotocol en geschilbeslechting eruit moet zien;
         Klanten en leveranciers zijn gebaat bij een helder protocol. Vooraf bepalen langs welke weg
         onenigheden zullen worden opgelost voorkomt juridisch getouwtrek aan de achterkant.

9     Beschrijf met elkaar de financiële structuren en leg verdeelsleutels en verrekening vast;
         Om relaties gezond te houden is een helder beeld en kraakheldere afspraken over investeringen,
         voorfinancieringen, verrekeningen en buy outs essentieel. Laat u zich hier goed over adviseren.

10.   Heldere afspraken over uittreding en concurrentiebedingen mogen niet ontbreken.
        Samen succesvol starten met ondernemen is een uitdaging. Het in goede harmonie afscheid nemen
        van elkaar op welk moment dan ook is zeker zo waardevol. Dit zorgt voor behoud van relaties.

 


 

Meer wijsheden weten over goede relaties met uw zakenpartner? Koop dan ons boek OVER WINNAARS.

Bestel direct!