Onze werkwijze rondom Business Mediation nader toegelicht

Voorwaarden - Mediationovereenkomst - Gesprekken - Verslaglegging - Vaststellingsovereenkomst

 

Kern van Business Mediation:
Mediation is een proces waarin een neutrale en onpartijdige professioneel geschoolde derde partij, de mediator, de communicatie tussen partijen vlottrekt, optimaliseert en begeleidt. Er worden bouwstenen aangeboden waarmee betrokken partijen samen gaan werken aan een oplossing die voor iedereen bevredigend is. Zo Bijbels als maar kan.

 


 

Twee voorwaarden:
De betrokken partijen doen vrijwillig mee en tekenen samen voor beslotenheid van de gesprekken. Dit waarborgt de vertrouwelijkheid van zaken die op tafel komen. De kracht van mediation zit in de uitdaging om van individuele standpunten naar gedeelde belangen te komen. Van daaruit wordt gezamenlijk gewerkt aan een structurele oplossing.

 


 

Doorlooptijd mediationtraject:
Een goed mediationtraject bestaat uit twee tot vijf gesprekken. Ieder gesprek duurt meestal anderhalf tot twee uur. Bij aanvang van het eerste gesprek tekenen alle betrokkenen de mediationovereenkomst, die hiermee de geheimhouding waarborgt. Soms kan een specialist aanschuiven wanneer de inhoud van het gesprek daar om vraagt.

 


 

Verslaglegging mediationgesprekken:
De mediator maakt van elke mediationsessie een gespreksverslag voor alle betrokken partijen. Deze vertrouwelijke verslagen geven de kern van de gesprekken weer. Elk verslag wordt afgesloten met een opsomming van de afspraken zoals die door betrokken partijen zijn gemaakt. Feedback op verslaglegging wordt besproken met alle betrokkenen.

 


 

Vaststellingsovereenkomst sluitstuk:
Als betrokken partijen een gezamenlijk gedragen oplossing hebben bedacht wordt deze geformuleerd in een vaststellingsovereenkomst. Dit document geeft weer welke afspraken voor de toekomst worden gemaakt en welke condities gelden voor de nakoming van gemaakte afspraken. Bij niet nakoming is toetsing dooor de rechter een optie.

 


  Neem contact op!