Onze Producten & Diensten voor u op een rij

Boek - Zakenpartnertest - BedrijfsCode - Training & Advies - Business Mediation

 

OVER WINNAARS - Voor duurzame zakenrelaties

Hoe het toepassen van Bijbelse waarden binnen samenwerkingsverbanden kan leiden tot groot zakelijk succes. De tien ethische stappen naar duurzame zakenrelaties staan in dit boek centraal. Lees lovende kritieken van journalisten, ondernemers en directeuren hier.
 


 

De Zakenpartnertest - meet waarden

Ontdek welke waarden u deelt met uw businesspartner. Deze Bijbelse waardentest zet wederzijdse aannames om in feiten. Met pittige vragen en interessante businesscases. Elkaar tot hand en voet zijn is gaaf. De meerwaarde van de Zakenpartnertest leest u hier.
 


 

Bedrijfscode - bouwt van binnen uit

Bij ethisch ondernemen past een heldere koers en een duidelijk beleid. De bedrijfscode toont welke zaken u aan het hart gaan.Uw aarden bepalen de identiteit van het bedrijf. Zoutend zout zijn is een dagtaak.
 


 

Training & Advies - maakt koninklijk

Bijbelse waarden geven diepgang en kracht aan onze trainingen en adviewerk.Wij geven een andere blik op de dagelijkse gang van zaken. Onthoud dat vakmensen voor koningen gesteld worden.
 


 

Business Mediation - daagt partijen

Los zaken onderling op voordat het bij de rechter komt.Loopt u vast, haal er dan tijdig een onafhankelijke derde bij. Dit werkt effectief en constructief. Uitdagend om zo mogelijk vrede met een ieder te houden. Dat ons werk geen soft geklets is blijkt hier.