De drie thema’s waar wij Trainingen over geven in 2013

De Bijbel en wij over: - Communicatie - Samen Zaken Doen - Strijdlustig Werken 

 

Kern van onze Trainingen:

God zegt dat vakmensen voor koningen gesteld worden. Met ons krijgt u inzage in gedrag van uzelf en de ander. Wij geven een Bijbelse blik op de dagelijkse gang van zaken. In 1994 begonnen als media-trainingsbureau en nu leren wij ondernemers om Gods waarden toe te passen op de werkvloer. Leees verder.

 

 


 

1. Trainingen - Communicatie:
De Bijbel staat er vol mee. Mensen en situaties die zich bij uitstek lenen om optimaal te leren communiceren. Met God, uzelf en de mensen om u heen. Ons trainingsaanbod focust zich op de praktijk van alledag en put haar wijsheid uit de Bijbel. Bijzonder goed.

Onze totale aanbod aan communicatie-trainingen en de inhoud ervan vindt u hier.

 


 

2. Trainingen - Samen Zaken Doen:
Een hecht team dat op de juiste tijd de goede stappen met elkaar zet. Daarover spreekt de Bijbel uitvoerig. Zoals Nehemia, die met een sterke groep ging bouwen. Trainingen van ons helpen u de juiste keuze maken met een goede rol- en taakverdeling. Verstandig!

Onze totale aanbod aan samen-zaken-doen-trainingen en de inhoud ervan vindt u hier.

 


 

3. Trainingen – Strijdlustig Werken:
Een stevige dialoog gebaseerd op feiten. De Bijbel vertelt hoe wij strijdvaardig moeten handelen. Neem Salomo en die twee vrouwen met één kind. Klachten en conflicten bieden kansen om mensen verder te brengen. Onze trainingen helpen u hierbij.

Onze totale aanbod aan strijdlustig-werken-trainingen en de inhoud staat hier.

 


Bovenstaande trainingen worden via open-inschrijvingen en in-company gegeven