De historie van onze Business Mediation sinds 2001

Merlijn - Businesspartnerships - Rijksoverheid - LOC - VMnR - MKB - Arbo Verzuim

 

Business Mediation (2001 - Toekomst):
Los zaken onderling op voordat het bij de rechter komt. Dat geldt zowel prive alsook zakelijk. Loopt u vast, haal er dan tijdig een onafhankelijke derde bij. Dit werkt effectief en constructief. Uitdagend om zo mogelijk vrede met een ieder te houden. Onze expertise ligt op het snijvlak van zakelijke en interpersoonlijke relaties. Ruim 10 jaar stichten wij vrede.

 


 

11 september 2001-Examendag Mediation-opleiding:
De aanslag op de Twin Towers in Manhattan/ New York gebeurde op de dag waarop ons mediation-eindexamen plaatsvond. Macht speelt een belangrijke rol in relaties tussen mensen. Onze mediation-praktijken zijn gebaseerd op het Evangelie van de Heere Jezus. Machtig is Zijn Naam. God stelt dat vredestichters zalig zijn. Dankbaar doen wij dit werk.

 


 

Ministerie van Justitie-Landelijk Ondersteuningspunt Conflicthantering (LOC):
Vijf jaar werken voor de minster van Justitie hield ook in handen en voeten geven aan mediation binnen de Rijksoverheid. Het Landelijk Ondersteuningspunt Conflicthantering bood departementen pro actief de gelegenheid om geschillen met behulp van Rijks-mediators interdepartementaal op te lossen. Facilitair en inhoudelijk bijzonder werk.

 


 

Vereniging Mediatorsnetwerk Rijksoverheid (VMnR):
Talenten en inzichten rondom geschiloplossing langs niet-juridische weg optimaal benutten en uitbouwen. De Vereniging Mediatorsnetwerk Rijksoverheid is opgericht om alle mediators binnen de Rijksoverheid met elkaar in verbinding te brengen. Uitwisseling van kennis en ervaring gaat via intervisie en trainingen. Het secretariaat opbouwen gaaf.

 


 

MKB-dossiers Arbo-Verzuim:
Arbo-zaken in MKB vragen een goed ziekteverzuimbeleid. Met regelmaat lopen gesprekken op de werkvloer vast door onmin en ziekmeldingen. Mediation vol Bijbelse waarden zet de neuzen weer in dezelfde richting. Toewerkend naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel en haalbaar is.  Een stevige dialoog met ons biedt uitkomst.

 


 
Neem contact op!