Tips & trics voor praktisch toepassen van Bijbelse waarden 

Kiezen voor God  - Hart Hoofd Handen - 

 

Kennis door één klik:
Bijbelse waarden spelen een belangrijke rol voor ondernemers die samen met God willen ondernemen. Het maken van de keuze om dat te doen vergt moed. Vervolgens is kennis en wijsheid nodig rondom het kiezen, definiëren en daadwerkelijk handen en voeten geven aan Bijbelse waarden op de werkvloer. Die vertaalslag maken is onze expertise. Kennis en wijsheid van God delen vinden wij belangrijk. Daarom vindt u op deze pagina tal van documenten, die handvatten bieden om goed gefundeerd met Bijbelse waarden te ondernemen.

 


 

Checklist - Kiezen voor Gods waarde(n):
De HEERE wil net als u serieus genomen worden. Hij zegt in Spreuken 21:31 ‘Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.’ Bent u bereid om samen met God en ook ten dienste van Zijn Koninkrijk te ondernemen. 
De Checklist met tien vragen die u helpen te kiezen voor Gods Waarden vindt u hier.

 


 
Checklist - Geloven = Denken + Doen:
Een geloof zonder werken is een dood geloof, zo zegt de HEERE.  Als uw hart vervuld is met de liefde van de HEERE, dan zal ook uw denk- en handelwijze overeen gaan komen met het Woord van God. Houdt u van iemand, dan heeft u daar alles voor over.  Dus ook voor God. Handelt en wandelt u conform uw eerste Liefde? Check dat spoedig hier.

 


 
Alfabet - Bijbelse Waarden:
De Heere God zegt in Openbaring 1 vers 8 dat Hij de Alfa en Omega is. Alles op aarde is van A tot en met Z door Hem gecreeerd. Aan u en mij de uitdaging om Zijn Woord te horen en het dagelijks toe te passen. Het Bijbels alfabet geeft ondernemers handvatten voor een goede dialoog en uitvoering van waarden op de werkvloer. Check ze hier.

 


 

 
Neem contact op!