De BedrijfsCode is het waarden-kompas van ieder bedrijf

Zoutend zout  - Strategisch instrument - Vangnet voor dilemmea’s - Constante factor

 

Kloppend hart:

Bij ethisch ondernemen past een heldere koers en een duidelijk beleid. De bedrijfscode toont welke zaken u aan het hart gaan.Uw waarden bepalen de identiteit van het bedrijf. Aan u de uitdaging om de zaken die u met de mond belijdt consequent toe te passen in het dagelijks werk. Een ondernemer die op Gods Woord bouwt heeft een gezegend bedrijf dat dagelijks tot Zijn eer werkt.
 

 


 Zoutend zout zijn is een dagtaak.