Zeven stappen van oprechte Vergeving voor relatieherstel

Alle logische opeenvolgende fasen die een veel diepere uitwerking hebben dan een simpele ’sorry

 

Herstel van relaties:

Het op de juiste wijze vragen om vergeving is de eerste stap naar een herstel van een beschadigde of verbroken zakenrelatie. Een welgemeend excuus komt vanuit een brandend hart. Door bewust en zorgvuldig te werk te gaan, kunnen wonden genezen. Vergeven is een eenzijdig proces en kan anderen niet dwingen tot actie.

 

 


 

1. Informeer iedereen die betrokken is
    De vergissing die u heeft gemaakt treft soms meer dan één persoon. Het is daarom van belang dat
    iedereen die erdoor geraakt is, vroeg of laat te betrekken bij uw verzoek om te vergeven

2. Vermijd ontkrachtende woorden als ‘maar’, ‘als’ en ‘misschien’
    Wanneer u vergeving vraagt werkt het averechts als u probeer uw fouten te verexcuseren. Gebruik van
    ontkennende of naar anderen verwijzende woorden ontkrachten de echtheid van uw verzoek tot vergeven.

3. Geef  heel specifiek de vergissing toe
    Wanneer u de ander om vergeving vraagt, is het belangrijk om heel gericht in woorden en houding
    vergeving te vragen. Zeg dus niet: ‘zulke dingen gebeuren nu eenmaal’.

4. Bevestig de pijn
    Uw vergissing heeft de ander geraakt. Niet alleen feitelijk maar zeker ook emotioneel. Laat uw
    bezorgdheid merken aan iemand die gewond is geraakt door toedoen van uw woorden of daden.
    Benoem ze ook.

5. Accepteer de gevolgen
    Het is goed om vergeving te vragen zonder de intentie te hebben om zo van mogelijke gevolgen van uw 
    woorden of daden ontheven te worden. Zoals het betalen van een vergoeding of herstel van inmateriele
    schade.

6. Verander uw gedrag
    Mooie woorden kunnen de ergste pijn verzachten maar zullen niet geloofwaardig zijn als uw daden
    onveranderd blijven. Laat zien dat u geleerd heeft van de situatie en pas uw houding en gedrag aan.

7. Vraag expliciet om vergeving
    Doe dit heel gericht en persoonlijk. Doe het op basis van de feiten zoals die gepasseerd zijn. Ga niet uit
    van een automatisch opvolgende stap van verzoening.